នោះ ! ដោយទ្រាំលែងបាន ការចោទ របស់ ពូចក់ ពេលនេះ អ្នកនាង ផល្លា ដាច់ចិត្តទំលាយចេញមកហើយ ថា “លោកចក់ចោទខ្ញុំ គំ.រាមកំ.ហែងថា ខ្ញុំយកលុយ3ម៉ឺន ហ្នឹង ដោយសារកំឡុងពេលហ្នឹង ខ្ញុំគេងនៅ…”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមរំលឹកបន្តិចផងដែរថា កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី ០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ពូចក់ ដាច់ចិត្តទំលាយសារ ឆ្លងឆ្លើយជាមួយ អតីត ភរិយា ហើយ រួចប្រាប់ថា “សារឆ្លើយឆ្លងខ្ញុំនឹងផល្លា! ទ្រិញ ផល្លា បានកំ.ហែ.ងទារ ប្រាក់ពីខ្ញុំ 30000$ (បីម៉ឺនដុល្លារ) ជាថ្នូរ ទៅនឹងការមិនឡាយបកអា.​​ក្រា​​.ត ខ្ញុំ រឿងឆាតទៅស្រី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ ខ្ញុំមិនអោយលុយ បីម៉ឺនដុល្លា ទៅគាត់ ហើយពេលហ្នឹង ទ្រិញ ផល្លា បានឡាយរឿងហ្នឹង ផ្អើលអស់ឋានទាំងបី រឿងហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងខែ៣។ សូមបងប្អូនជនរួមជាតិស្ដាប់សារឆ្លើយឆ្លងខាងលើដូចតទៅ នឹងមែនសម្រុះសម្រួលប្ដីប្រពន្ធហាសបងប្អូន? នេះកំហែងទារប្រាក់ពីប្ដីខ្លួនឯងសុទ្ធសាធណា។”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានសារនេះចប់ ធ្វើឲ្យ អ្នកនាង ទ្រិញ ផល្លា ទ្រាំលែងបានហើយ ក៏បានចេញមុខ លាតត្រដាងរឿងមួយទាក់ទងរឿងលុយ 3 ម៉ឺន ដុល្លារ នេះថា “លោកចក់ចោទខ្ញុំ គំ.រាមកំ.ហែងថា ខ្ញុំយកលុយ3ម៉ឺន ហ្នឹង ដោយសារកំឡុងពេលហ្នឹង ខ្ញុំគេងនៅវៀតណាម ឈឺនៅវៀតណាម ហើយចក់ បានតេមកខ្ញុំ បន្ទឿនបង្ខំអោយខ្ញុំ បាញ់លុយសងទៅគេម្ចាស់លុយគេ ទារប្រញាប់លុយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយខណៈពេលនោះ ខ្ញុំមិនបានយក ABA ទៅតាមខ្លួនទេ ព្រោះទុកនៅម្ដាយ ដើម្បីបាញ់ថ្លៃអីវ៉ាន់លក់ ហើយខ្ញុំក៏បានតេឆ្លេឆ្លាមកម្ដាយខ្ញុំ នៅខ្មែរ ដើម្បីអោយគាត់បាញ់លុយទៅចក់ ដើម្បីយកទៅសងគេ តែចក់មិនបានយកទៅសងគេទេ តែយកទៅចូលខារ៉ាអូខេ ហើយនិងឆាតទៅស្រី ម្ដង១០»២0នាក់ សុំខ្លួនស្រីដេក ម្នាក់២ពាន់»ម្នាក់៣ពាន់ដុល្លារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយខ្ញុំមកពីវៀតណាមវិញ ក៏ចាប់បានចក់មានស្រី អ៊ីចឹងខ្ញុំដឹងថាលុយដែលខ្ញុំបាញ់អោយហ្នឹង គឺមិនបានសងគេទេ គឺយកទៅចូលខារ៉ាអូខេ និងសុំស្រីខ្លួនដេក អ៊ីចឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់បាន ខ្ញុំខឹង ក៏អោយយកលុយហ្នឹងមកសងខ្ញុំ ដោះស្រាយបញ្ហា ជាមួយខ្ញុំ តែមានបានយកលុយហ្នឹងមកអោយខ្ញុំឯណា ដូច្នេះអ្នកភូតកុហក ក្បត់ចិត្តខ្ញុំ ឆាតសុំស្រីដេក អ៊ីចឹងខ្ញុំ ខឹង ខ្ញុំមានសិទ្ធឡាយ មានសិទ្ធនិយាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉េចឥឡូវនេះពេលវេលានេះ មានរឿងមករំលើករឿង ៣ម៉ឺនហ្នឹងមក ថាខ្ញុំគំ.រាមកំ.ហែង បើថាខ្ញុំ គំ.រាមកំហែង ៣ម៉ឺនហ្នឹង ថាខ្ញុំចង់បានលុយ ៣ម៉ឺនហ្នឹង ម៉េចលោកឯង មិនព្រមប្ដឹងខ្ញុំពីយូរណាស់មកហើយ ម៉េចក៏ទើបមកផុសឥឡូវ ទាំងដែលរឿងចប់បាត់យូរណាស់ហើយហ្នឹង???? ហែកខ្ញុំ? ជាប្រុសទេ?”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment