កម្រឃើញ អូនស្មាយ៍ កូនស្រី ឌី សូនីតា សើចអស់ បែបនេះណាស់, ហ្វេនៗ គ្រឺតពេក ដាក់ម្នាក់មួយម៉ាត់ ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចថា កាលពីយប់ នាថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ ទើបកន្លងផុតទៅ តារាសម្តែង ឌី សូនីតា បានសម្រាលកូនស្រី ដំបូង របស់ខ្លួន ដោយជោគជ័យហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនស្រី តារាសម្តែងរូបនេះ មានឈ្មោះ ស្មាយ៍ (smile) ជាពិសេស អូនមានមុខមាត់ គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ មុខដូចកូនកាត់បារាំងអ៊ីចឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឲ្យតែថតរូបម្តងៗ គេកម្រឃើញ អូនស្មាយ៍សើចញញឹមណាស់ តែម្តងនេះវិញ ហ្វេនៗ ដឹងតែភ្ញាក់ហ្មង ដោយសារអូនស្មាយ៍ សើចឡើងអស់តែម្តង សូម្បីតែ ម៉ាក់ៗ ក៏លាន់មាត់បែបនេះដែរថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ហ៊ានសើចអស់ដូចអូនទេចាស ចេញមុខមក!!!!! កូនស្រីផងខ្ញុំ អស់របស់គេកូន អស់រលីងម៉ង ចេះហេងហើយអត់ឃើញកន្លើត។ អត់សើចៗ ដល់ពេលសើច អស់ស្រីកូនម្តាយរបស់គេលេងនៅហ្នឹងដៃ កូនឯងយកទៅទូលនៅហ្នឹងក្បាល ហើយសើចសប្បាយទៀត បើមិនប្លែកមិនមែនយាយស្មាយ៍ទេ ស្លឹកឈើជ្រុះអោយឆ្ងាយពីគុលបន្តិចទៅថី????

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ៊ុំពូមីងចង់បានអាវឆុតស្អាតៗសាច់ត្រជាក់នាំចូលពីបរទេសទាក់ទងផេកខាងក្រោមនេះចាស សាច់ស្អាតសាហាវ ខ្ញុំដាក់លីងខាងក្រោមនេះអាចចុចចូលមើលបាន”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយឃើញរូបភាព ដែល ឌី សូនីតា បង្ហោះនៅមុននេះបន្តិច នាថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ហ្វេនៗ មិនចាំយូរឡើយ ក៏បានទំលាយពាក្យក្នុងចិត្ត បែបនេះដែរថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Cute ណាស់កូន, គ្រឺតណាស់, អូនស្មាយ៍ ចេញស្តាយ៍ថ្មីមករហូតណ៎, ស្រលាញ់ណាស់អូន
ស្មាយ៍បងមើលរាល់ មិនណាយទេ ក្នាញ់ណាស់, ចង់តែវាយឲ្យយំម្ដង, អ៊ីចឹងបានគេហៅអូនស្មាយ៍, ស្អាតណាស់អូនអើយ រូបមួយណាក៏គួរអោយគ្រឺតដែរ។

តោះដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមទស្សនារូបភាពអូន ស្មាយ៍ ទំាងអស់គ្នា ៖

Related posts

Leave a Comment