អីយ៉ាស រឿងអីហ្នឹង ! ស្ងាត់ៗ លោក ឌួង ឆាយ ជិតមានដំណឹងថ្មីបាត់ ដោយ លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា លួចប្រកាសប្រាប់ តំាងយប់ ថា “មានដំណឹងថ្មី ជួបគ្នាថ្ងៃ…”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួររំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថា លោក ឌួង ឆាយ និង អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា ដែលត្រូវជាអតីតភរិយា បានសម្រេចលែងលះគ្នាជាផ្លូវការហើយ កាលពីពេលកន្លងទៅ ហើយក៏បានធ្វើឲ្យ អ្នកគាំទ្រ អ្នកទំាងពីរ ក៏ដូចជាមហាជនទូទៅ មិនតិចនាក់ទេ ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើល យ៉ាងខ្លាំង ដោយស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿថា អ្នកទំាងពីរ ឈានដល់ផ្លូវមួយនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក ឌួង ឆាយ និង អ្នកនាង ម៉ាលីណា មានកូនសរុបទំាងអស់ ចំនួន 3 នាក់ ប្រុស ២នាក់ និង ស្រី១នាក់ ហើយកូនប្រុសច្បងកំពុងមានជំងឺ ឈ្មោះ ឌួង គីមវិសាល ហៅ ឌូប (Dub) កូនប្រុសកណ្តាល ឈ្មោះ ឌួង ម៉ាណាវីត ហៅ Dubby និងកូនស្រី ពៅ ឈ្មោះ ឌួង រាជនីគុជ ហៅអូនភឺល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លុះមកដល់ ថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ ទើបកន្លងផុតទៅ អ្នកប្រើប្រាស់ នៅក្នុងបណ្តាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក មិនតិចនាក់ទេ ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើល និងចាប់អារម្មណ៍សារជាថ្មី ក្រោយឃើញ លោក ឌួង ឆាយ បានសម្រេចចិត្ត ចូលរោងភ្ជាប់ពាក្យជាផ្លូវការហើយ ជាមួយនារី ដ៏ស្រស់ស្អាត វ័យក្មេងម្នាក់ អាយុទើប ១៨ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គូដណ្តឹងរបស់ លោក ឌួង ឆាយ មានឈ្មោះពីរោះណាស់ គឺ ហ៊…

អានបន្ត

ប៉ាៗល្អ ! នៅសុខៗ លោក ឌួង ឆាយ បង្ហោះរូបប៉ុន្មានសន្លឹក ជាមួយ អូនឌូប កូនប្រុសច្បង រួចពោលពាក្យ ទំាងរំជួលអារម្មណ៍ ថា “គ្មានទេ ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងម៉ោងវេលា សំរាកសំរាប់ខ្ញុំ តាំងពី…” (មានរូបភាពច្រើន)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួររំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថា លោក ឌួង ឆាយ និង អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា ដែលត្រូវជាអតីតភរិយា បានសម្រេចលែងលះគ្នាជាផ្លូវការហើយ កាលពីពេលកន្លងទៅ ហើយក៏បានធ្វើឲ្យ អ្នកគាំទ្រ អ្នកទំាងពីរ ក៏ដូចជាមហាជនទូទៅ មិនតិចនាក់ទេ ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើល យ៉ាងខ្លាំង ដោយស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿថា អ្នកទំាងពីរ ឈានដល់ផ្លូវមួយនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក ឌួង ឆាយ និង អ្នកនាង ម៉ាលីណា មានកូនសរុបទំាងអស់ ចំនួន 3 នាក់ ប្រុស ២នាក់ និង ស្រី១នាក់ ហើយកូនប្រុសច្បងកំពុងមានជំងឺ ឈ្មោះ ឌួង គីមវិសាល ហៅ ឌូប (Dub) កូនប្រុសកណ្តាល ឈ្មោះ ឌួង ម៉ាណាវីត ហៅ Dubby និងកូនស្រី ពៅ ឈ្មោះ ឌួង រាជនីគុជ ហៅអូនភឺល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និងអាទិត្យ លោក ឌួង ឆាយ បានជួបកូនទំាង 3 និងតែងតែនាំពួកគេ ដើរលំហែកាយ តាមទីកន្លែងជិតឆ្ងាយ ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោក, អនាគតភរិយា និងអ្នកម្តាយផងដែរ មើលទៅពិតជាពោរពេញដោយភាពកក់ក្តៅ ខ្លាំងណាស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកម្សិលម៉ិញនេះ នាថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ លោកបានទំលាយរឿងមួយ ប្រាប់ហ្វេនៗឲ្យដឹង ទំាងរំជួលអារម្មណ៍ថា “គ្មានទេ ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងម៉ោងវេលា សំរាកសំរាប់ខ្ញុំ តាំងពីយកកូនៗ មកនៅជាមួយ ប៉ុន្តែលទ្ធផល បានមកវិញគឺ…

អានបន្ត

ទីបំផុត ឌួង ហ្សូរីដា បានទៅដល់ កន្លែងកំពុងផ្ទុះល្បីនេះបាត់ នៅប្រទេសថៃ រួចប្រាប់ច្បាស់ៗ បែបនេះថា “មិនមែនជ្រួលជ្រើមតាមការ អូសទាញ នៃរឿងបងស្រី ពីហាង កាហ្វេ មួយនេះទេ ប៉ុន្តែ…” (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ មហាជនមិនតិចនាក់ទេ ទំាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសថៃ មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ទាក់ទងរឿងកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិមួយកន្លែង នៅក្នុងប្រទេសថៃ ហើយក៏មានអ្នកខ្លះជិះយន្តហោះទៅដល់កន្លែងនោះទៀតផង ដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់។ ហើយឆ្លៀតក្នុង​ឱកាសនោះ ក៏ឃើញវត្តមាន ពិធីការិនី និងជាតារាសម្តែងកញ្ញា ឌួង ហ្សូរីដា ក៏បានទៅដល់ទីនោះដែរ រួចប្រាប់ច្បាស់ៗ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “មិនមែនជ្រួលជ្រើមតាមការ អូសទាញ នៃរឿងបងស្រី ពីហាង កាហ្វេ B-Story Garden Cafe & Restaurants មួយនេះទេ ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាសហគ្រិនស្រ្តីខ្មែរមួយរូប ដែលមានមុខរបរ ហាងកាហ្វេ ដល់ទៅ ២ ប្រេនធំៗ ក្នុងគ្រួសារ ក្រៅពីមុខរបរ គ្រឿងសំអាង និង ហាងកាត់ដេរ យើងខ្ញុំក្រុមគ្រួសារត្រកូល «ឌួង» មានហាង Tube Coffee RSK សាខាឫស្សីកែវ Cafe Amazon Peng Hout 6A (របស់លោកម៉ែ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យើងត្រូវមកស្វែងយល់ និង មកមើលផ្ទាល់ ពីបទពិសោធន៍ថ្មី និង ការធ្វើ Marketing របស់គេ ដើម្បីយកទៅកែច្នៃ និងអភិវឌ្ឃន៍ នូវអ្វីដែលយើងកំពុងមានក្នុងដៃ ឬ ចង់ពង្រីកធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនខុសទេ គ្រាន់តែជឿ និង បន់ស្រន់ ព្រោះវាធ្វើអោយផ្លូវចិត្តមនុស្សបានធូរស្បើយ មួយរយៈ ប្រសិនបើការបន់នោះ បានសំរេច តែបើអង្គុយតែមកបន់ សុំសន្លឹកឆ្នោត ហើយអត់រកស៊ីអីសោះ ក៏គ្មានវត្ថុស័ក្ដិសិទ្ធិណាជួយបានគ្រប់គ្នាដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឃើញថា ការរៀបចំគេស្អាត ដោយយកអគារសំណង់ចាស់ នៅជាយក្រុង មកសាងសង់ ជារបៀប Vintage បែបបុរាណជំនាន់បារាំង…

អានបន្ត

អីយ៉ាស ផ្ទុះល្បីដើមឈើនៅថៃពេក ធ្វើឲ្យ លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា នៅលែងសុខហើយ ក៏បង្ហាញកន្លែងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិ នៅខ្មែរម្តង រួចប្រាប់រឿងដ៏ព្រឺសម្បុរមួយថា “លោកតាដើមជ្រៃ នៅវត្តអង្គតាមិញនេះ គឺជាដើមឈើ ដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំ ហើយជាកន្លែង…”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ មហាជនជាច្រើន ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំង ទាក់ទង កន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិមួយកន្លែង នៅក្នុងប្រទេសថៃ ថែមទំាងមានអ្នកខ្លះ ហ៊ានជិះយន្តហោះ ទៅបន់ស្រន់ ដល់កន្លែងមួយនេះទៀត។ ដោយសារតែឃើញបែបនេះ ធ្វើឲ្យ លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា ក៏បានបង្ហាញកន្លែងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិ មួយកន្លែងដែរ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្តង ស្តាប់ហើយ ពិតជាព្រឺសម្បុរណាស់ លោកបានបញ្ជាក់បែបនេះថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “ថាមិនចង់បង្ហាញទេ តែឃើញគេល្បីដើមឈើ នៅថៃពេក តែថ្ងៃនេះ ខ្ញុំចង់បង្ហាញពីកន្លែងដ៏ស័ក្ដិសិទ្ធិ មួយវិញម្តងគឺ បារមី លោកតាដើមជ្រៃ ដែលស្ថិតក្នុងវត្ត អង្គតាមិញ សង្កាត់ចោមចៅទី១ ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកតាដើមជ្រៃ នៅវត្តអង្គតាមិញនេះ គឺជាដើមឈើ ដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំ ហើយជាកន្លែងដែលខ្ញុំ និងអ្នកភូមិ ជិតភូមិឆ្ងាយ តែងតែបន់ស្រន់ សុំសេចក្តីសុខ គឺតាំងនៅជុំវិញវត្តនេះ សុទ្ធតែវាលស្រែម្លេះ ! តែខ្ញុំឆ្ងល់ថា ហេតុអីសត្វកណ្តៀបែរជាពូនដំបូកមួយនេះជុំវិញព្រះកេសទៅវិញ គឺមិនហ៊ានពូនបិទមុខព្រះឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គំនិតគួស្វែងយល់ បើនិយាយពីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ និងអបិយជំនឿវិញ គឺយើងមិនបាច់ទៅបន់ស្រន់ ដល់ប្រទេសណាទេ គឺប្រទេសខ្មែរយើង សំបូរទីសក្ការៈបូជាណាស់ ឧទាហរណ៍ បារមីលោកយាយដូនពេញ, បារមីព្រះអង្គដងកើ, បារមី ជាច្រើនទៀត ដែលមានតាំងពីរាប់រយពាន់ឆ្នាំ ទុកអោយយើងគោរពបូជា ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែហេតុអី យើងមិនគោរពបូជា និងថែរក្សារនូវរបស់ដែលយើងមានស្រាប់ បែរជាផ្អើលឈូឆរនូវរបស់ដែលកែឆ្នៃទៅវិញ ទាំងនេះហើយ ដែលគេអាច ព.ង្វ.ក់យើងបាន ដោយចិត្តសាស្រ្ត ដ៏ត្រជាក់ ដែលយើងមួយចំនួន ជឿភ្លេចខ្លួន រហូតហ៊ានទិញសំបុត្រយន្តហោះ បូកទាំងការស្នាក់នៅ ចំណាយលើរឿងអត់ប្រយោជន៍មួយនេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាបាត់បង់អ្វីមួយ មិនមែនមកពីគេយកបានងាយៗឡើយ…

អានបន្ត

ព្រះអើយ ស្អាតណាស់ ! ឱក សុគន្ធកញ្ញា ដាក់មួយឈុត នារាត្រីយប់ម៉ិញ ស្អាតទាក់ភ្នែកណាស់ ដល់ថ្នាក់ ធ្វើឲ្យ ហ្វេនៗ ទ្រាំលែងបានហើយ ក៏ចូល comment ព្រាត បែបនេះថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កម្មវិធី ប្រឡងចម្រៀង កម្រិតពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី ៤ វគ្គ Live Show បានឈានដល់ សប្ដាហ៍ទី ៣ ហើយ កាលពីយប់ម៉ិញនេះ នាថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ហើយក៏នៅសល់តែ បេក្ខជន សុទ្ធតែជើងខ្លាំង មានតែ ១២ រូបប៉ុណ្ណោះ មកបញ្ចេញសំឡេង លើឆាកដ៏អស្ចារ្យនេះ រំលេចទៅដោយ ការតុបតែងខ្លួន មើលទៅស្អាតៗ ប្លែកខ្លាំង មែនទែន ដូចមនុស្សពីរ ផ្សេងគ្នាអ៊ីចឹង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងសប្តាហ៍នេះ ពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ជាងសប្តាហ៍មុនៗ ទៅទៀត ដោយបេក្ខជនទំាងអស់ គឺតម្រូវឲ្យច្រៀងចម្រៀង មរតកដើម មុនឆ្នាំ ១៩៧៥ ហើយអ្នកទំាងអស់ ពិតជាធ្វើបានល្អណាស់ ជាមួយទឹកដមសំនៀង ការដាក់អារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនា ស្តាប់ទៅពីរោះរណ្តំចិត្ត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងរាត្រី ដ៏សែនស្រស់នេះ គេឃើញ តារាចម្រៀង ដ៏ល្បី គឺ ឱក សុគន្ធកញ្ញា បានតែងខ្លួនមួយឈុតទៀតហើយ ពិតជាអេមមែនទែន រួចទំលាយអារម្មណ៍បែបនេះចេញមកថា “មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ ពុកម៉ែបងប្អូន ទាំងអស់គ្នា នៅក្នុងរាត្រីនេះ សម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ រំភើបឡើងច្រឡំថាខ្លួនឯង កំពុងមើល ការប្រគំតន្រ្តី នៅក្នុងជំនាន់ មុនឆ្នាំ ១៩៧៥ ពិតមែន”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឃើញរូបប៉ុន្មានសន្លឹកនេះ ហ្វេនៗ ក៏ភ្ញាក់ដែរ រួចចូល comment ព្រាតថា ៖ ទេពធីតាក្នុងដួងចិត្ត, ស្អាតខ្លាំងណាស់បងស្រី, ប្លង់នេះ អាយដល ស្អាតណាស់, ម៉ាឈុតៗ គឺ…

អានបន្ត

កក្រើកទៀតបាត់ ! ភិទិ ដាក់មួយបទនេះ “ចាំរាល់ថ្ងៃលិច (គេងយោលអង្រឹង)” ពីរោះរណ្តំណាស់ លោកអើយ ដល់ថ្នាក់ ធ្វើឲ្យ ឱក សុគន្ធកញ្ញា និង សុខ សីឡាលីន ទំលាយពាក្យក្នុងចិត្ត ចេញមកត្រង់ៗថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីយប់ម៉ិញនេះ នាថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ កម្មវិធី ប្រឡងចម្រៀង កម្រិតពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី ៤ វគ្គ Live Show បានឈានដល់ សប្ដាហ៍ទី ៣ ហើយ ហើយក៏នៅសល់តែបេក្ខជន សុទ្ធតែជើងខ្លាំងមានតែ ១២ រូបប៉ុណ្ណោះ មកបញ្ចេញសំឡេងលើឆាកដ៏អស្ចារ្យនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងសប្តាហ៍នេះពិតជាប្លែកជាងសប្តាហ៍មុនទៀត ដោយបេក្ខជនទំាងអស់គឺតម្រូវឲ្យ បេក្ខជនទំាងអស់ ច្រៀងចម្រៀង មរតកដើម មុនឆ្នាំ ១៩៧៥ ។ ក្នុងនោះ គេសម្លឹងឃើញបេក្ខជនឆ្នើមម្នាក់ គឺ ថុល សុភិទិ បានបកស្រាយចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថា “ចាំរាល់ថ្ងៃលិច (គេងយោលអង្រឹង)” ដែលជាសំនៀងដើម របស់ អធិរាជសំឡេងមាស លោកតា ស៊ីន ស៊ីសាមុត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភិទិ ពិតជាធ្វើបានល្អណាស់ ដល់ថ្នាក់ ធ្វើឲ្យ តារាចម្រៀង ឱក សុគន្ធកញ្ញា និយាយពាក្យនេះចេញមកថា “ជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលអាចឃុំគ្រងបាន​អារម្មណ៍ខ្លួនឯងបាន ហើយបកស្រាយនូវចម្រៀងមួយបទដែលស្តាប់ទៅដូចជារៀងប្រហើរៗ ប៉ុន្តែបច្ចេកទេសច្រើននៅក្នុងការច្រៀង ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពីរោះ ឲ្យទាញយកអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់បាន បងហ៊ាននិយាយបានថា អាយដល បង នៅតែធ្វើបានល្អ ក្នុងយប់នេះ បើខ្ញុំមានទូរស័ព្ទដៃ ខ្ញុំនឹង vote (បោះឆ្នោត) ឲ្យគាត់ក្នុងយប់នេះតែម្តង”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនទាន់អស់ទេ ក្នុងនោះ សុខ សីឡាលីន ក៏បានសរសើរ ភិទិ ចំៗថា “ភិទិ ឲ្យបងមើលឃើញម្ហូបមួយមុខទៀតហើយ មែនណា ពូកែ ភិទិ ពូកែមែនទែន បទចម្រៀងនេះក៏ដូចជាម្ហូបមួយមុខទៀតដែរ វិញ្ញាសាមួយនេះដែលលំបាក ក្នុងការចម្រៀងបទបែប…

អានបន្ត