កាន់តែអាណិត ខ្លោចចិត្ត ! ពាក់ព័ន្ធរឿង Tangmo ពេលនេះ ប៉ូលិសបានរកឃើញភស្ដុតាងថ្មីហើយ ថែមទំាងមានកន្លែងគួរឲ្យសង្ស័យទៀត នោះគឺ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចផងដែរថា កាលពីយប់ ថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ គ្រប់គ្នាផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយទទួលបានដំណឹងថា តារាសម្ដែងថៃ ដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ គឺ Tangmo បានបា​​ត់ខ្លួននៅក្នុងទឹកទន្លេ Chao Phraya ហើយមកដល់ ថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ គេរកឃើញស​​ព របស់ Tangmo ហើយ ដល់ថ្នាក់ ធ្វើឲ្យ អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុង ហ្វេសប៊ុកជាច្រើន ទំាងក្នុងប្រទេសថៃ និងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សម្តែងក្តីរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយនៅមុននេះបន្តិច នាថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ ហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ “Thailand star – Cambodia Fanclub” បានបញ្ជាក់ប្រាប់រឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយ ដែលគ្រប់គ្នាចង់ដឹង ដោយបញ្ជាក់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“[Hot News] ប៉ូលិសបានរកឃើញភស្ដុតាងថ្មីហើយ ប៉ូលិសបានរកឃើញអាវរបស់ Hiso ម្នាក់នោះ មា​​នស្នាមដា​​​ច់រហែក។ ស​​ង្ស័យថា ពេលនៅលើទូក មានការប្រតា​​យប្រ​​ត​​ប់គ្នា ហើយដែលគួរឲ្យសង្ស័យ ទៀតនោះ គឺ Account IG របស់ Hiso ម្នាក់ហ្នឹង បានដាក់ Private Account។”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេសប៊ុកមួយទៀតឈ្មោះ “Thai Star FanPage” បានបង្ហោះរូបភាព ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ២សន្លឹកទៀត រួចប្រាប់ថា “ទូកតូចតាមួយសោះ ហើយនៅគ្នា5-6នាក់ ដល់ពេលមនុស្សធ្លា​​ក់ទឹកអត់អ្មកដឹង? តាមពិតបើដឹងហើយ ប្រញាប់ពាក់អាវ ពោងសុ​​វត្ថិភាព លោ​​តចូ​​លទឹ​​កជួយ ក៏បាន ទោះមិនអាចជួយបាន ឬយ៉ាងណា ក៏បង្ហាញថា យើងមានចិត្តចង់ជួយដែរ ហើយប្រុសៗ ដល់ទៅ3នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយទៀត អាប៉ិឈរមើលទឹកហ្នឹង ដៃអាវមា​នរ​ហែ​ក ប៉ូលិ​សគេសង្ស័យត្រង់ចំនុចហ្នឹងមួយ តែពេលយកអាវមកអោយមើល ទៅជាអាវឡើងល្អ ដូចអាវទើបទិញ ហើយអត់ឃើញស្នាមរហែកដៃអាវទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបភាពទី2 គេសង្ស័យថា Tangmo ដូចជាត្រូវគេធ្វើបា​​ប មុនពេលធ្លា​​​ក់​​ទឹ​​ក។ រឿងនេះប្រជាជនគេ នៅតែជឿថា ជារឿងឃា​​​​​ត​​ក​​​​​ម្ម ហើយក៏សង្ឃឹមថា ប៉ូលិស នឹងអាចស៊ើបដឹងការពិត ជួយរក​​យុ​​ត្តិធ​​ម៌អោយគាត់បានផងចុះ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដឹងរឿងនេះ ធ្វើឲ្យ ម្នាក់ៗ និយាយទំាងរំជួលអារម្មណ៍ថា ៖ អាណិតណាស់, មែនហ្នឹង បើស្តាប់ទៅវាមិនគួរអោយជឿមែន យ៉ាងហោចណាស់ ក៏ត្រូវមានវិធីជួយគាត់ខ្លះដែរ, ក្ដៅចិត្តត្រង់​ ទូកតូចហ្នឹងហ្មង​ មើលគ្នាឃើញច្បាស់កាឡែត​ បែរជានាំគ្នាថា​ អត់ដឹងមនុស្សធ្លាក់ទឹក, ស្រណោះណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម និង វីដេអូចុងក្រោយរបស់Tangmo អង្គុយផឹកស្រាក្រហមបណ្តើរ ច្រៀងបណ្តើរ ជាចំរៀងរបស់ខ្លួនឯង ជា OST សំរាប់ដាក់ក្នុងរឿង ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើអត់ឮសំឡេង អាចទស្សនាតាមរយៈ link មួយនេះ ក៏បាន https://fb.watch/bsvufWciO1/

Related posts

Leave a Comment