អានរួច រំជួលចិត្តតាម ! មកចូលរួមពិធីបុណ្យសព លោកមេធាវី ជូ ជាគុយ ធ្វើឲ្យ មិត្តរួមការងារ ទប់ចិត្តអត់ជាប់ទេ ក៏និយាយទំាងអួលដើម.ក ថា “យើងបានមកដល់ការិយាល័យវិញហើយ​បង បងជាមនុស្ស…” (មានរូបភាពច្រើន)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជនមិនតិចនាក់ទេ ពិតជាបានជ្រាបហើយថា កាលពីថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ គេឃើញ លោកមេធាវី ជូ ជាគុយ អាយុត្រឹម ២៩ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានទទួលម​​រ​ណភាព ដោយសារល​​​ង់ទឹ​​កស​មុទ្រ នៅឆ្នេរអូរត្រេះ ក្រុងព្រះសីហនុ ធ្វើឲ្យ សាច់ញាតិ និងមិត្តភ័ក្តិ រួមនិងអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងហ្វេសប៊ុកជាច្រើនទៀត បង្ហាញអារម្មណ៍​រំ​ជួ​ល​ចិត្ត និងសោ​កស្តា​យ ជាពន់ពេក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកម្សិលម៉ិញនេះ នាថ្ងៃទី ០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ គេឃើញ មិត្តភ័ក្តិ មិត្តរួមការងារ បានទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសព លោកមេធាវី រួចបានពោលពាក្យទំាងអួលដើម.ក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Cai Yinghao បានសរសេរថា “ពិតជាលឿនណាស់ គ្នាពិត​ជា​មិនអាច​ទទួល​យក​បានចំពោះ​ការ​បា​ត់ប​ង់​ជី​វិ​ត​របស់​ពួក​ម៉ាក ។ សូម​ចួលរួម​រំលែក​ទុក្ខ​ដ៏​ក្រៀមក្រំ​ចំពោះ​គ្រួសារពួកម៉ាកផង ​ដែល​បាន​បា​ត់ប​ង់​ស​មាជិក​ជា​ទីស្រលាញ់ ហើយសូមអោយដួងវិញ្ញា​ក្ខ​ន្ធ របស់ពួកម៉ាក បានទៅកាន់ឋា​នសុ​គតិភព”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមពីនេះមានម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Daro Bol បាននិយាយ ថា “ពិ​តជាមិនអាចទទួលយកបានទេ ស្លុ​តចិ​ត្តខ្លាំងណាស់ សោ​កស្តា​យខ្លាំងបំផុត បងជាមេដ៏ល្អខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្ញុំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំសុំខមាទោ​សបង រាល់កំហុសរបស់ខ្ញុំ ដែលកើតមានកន្លងមក សូមវិញ្ញាណក្ខន្ធបង បានទៅដល់ឋានសុគតិភព បងនៅដិតជា​ប់ក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំជារៀងរហូត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងបានមកដល់ការិយាល័យវិញហើយ​ បង បងជាមនុស្សដ៏ល្អ​ ពួកខ្ញុំចងចាំរូបបងជានិច្ច បងហត់ណាស់ហើយ​សូមបងធ្វើដំណើរទៅកាន់សុគតិភព”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមមើលរូបភាពខាងក្រោមនេះ ៖

Related posts

Leave a Comment