ទីបំផុត លោក មាស រិទ្ធី យករឿងនេះមកនិយាយហើយ ដោយប្រាប់ច្បាស់ៗថា “ខ្ញុំបានជួបឧកញ៉ា ឌួង ងៀប តាមទូរស័ព្ទ លោកបានប្រាប់ថា ម្សិលម៉ិញនេះ គឺគាត់បានជិះឡានទៅធ្វើការជាធម្មតាជាមួយតៃកុងឡានរបស់គាត់ គឺមិនមានស្រី នៅក្នុងឡានទេ ហើយគ្រួសាររបស់គាត់…” (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីម្សិលម៉ិញនេះ នាថ្ងៃទី ០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ មហាជនជាច្រើនផ្ទុះ​​កា​​រភ្ញា​​ក់ផ្អើលសារជាថ្មី ក្រោយឃើញ លោកជំទាវ ខុង លីស៊ីអាណា បានស្ទាក់ឡាន ឧកញ៉ា ឌួង ងៀប ដែលត្រូវជាស្វាមីរបស់ខ្លួន និងត្រូវជាឪពុកលោក ឌួង ឆាយ ដែរនោះ ដោយចោ​​ទប្រកាន់ថា ឧកញ៉ា ឌួង ងៀប លួចមា​ន​ស្រីថ្មី ចុះចោលរូបគាត់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយមិនចាំយូរទេ ស្រាប់តែព្រឹកម៉ិញនេះ នាថ្ងៃទី ០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ លោក មាស រិទ្ធី បានលើកយករឿងនេះមកនិយាយហើយ ប្រាប់ច្បាស់ៗថា “ខ្ញុំបានជួបឧកញ៉ា ឌួង ងៀប តាមទូរស័ព្ទ លោកបានប្រាប់ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ម្សិលម៉ិញនេះ គឺគាត់បានជិះឡានទៅធ្វើការជាធម្មតាជាមួយតៃកុងឡានរបស់គាត់ គឺមិនមានស្រីនៅក្នុងឡានទេ ហើយគ្រួសាររបស់គាត់ គឺជំទាវ ខុង លីស៊ីអាណា បានស្ទាក់ឡានគាត់ ដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើល នេះចំនុចទី១ នៅទឹកដីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ កាលពីម្សិលម៉ិញតាមផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទី២ លោកបានពន្យល់ថា ទាក់ទងការចោទប្រកាន់ថា គាត់ចាកចេញទៅជាមួយនិងទឹកប្រាក់រាប់លាន ដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់ ប្រពន្ធគាត់ក្រីក្រ គាត់ថាមិនមែនជាការពិតទេ គាត់ទៅ ទទួលស្គាល់ថាគាត់បានចាកចេញទៅមែន ទទួលស្គាល់ថាគាត់ពិតជាមានខាងក្រៅពិតមែន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែកន្លងមកគាត់ថាជារឿងរបស់មនុស្សប្រុសថាលេងសើច ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែរផ្ទុះ​​បា​​តុភា​​ពដែលប្រពន្ធរបស់គាត់កា​​ចខ្លាំងពេក កាន់តែរករឿងខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តចាកចេញពីផ្ទះមួយរយៈ ប៉ុន្តែភ្លើងនេះមិនបានរលត់ទេ នៅតែបន្តក្តៅដែលធ្វើឲ្យគាត់ចូលផ្ទះអត់បាន…”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក មាស រិទ្ធី បន្តថា “គាត់ថាអត់មានបំណងចា​​កចេញ ប៉ុន្តែរបៀបថាមនុស្សប្រុសគាត់លេ​ងសើ​ចខាងក្រៅប៉ុន្តែដល់ពេលរឿងក្តៅគ​​គុ​​ក​ គាត់ចូលផ្ទះលែងកើត ហើយទាក់ទងនិងប្រាក់កាស លុយកាក់ដែលយកទៅប៉ុន្មាន លោកថាអត់ទេ មិនមានទេ តិចតួចបំផុត ទុកនៅផ្ទះភាគច្រើន និងទាក់ទងជាមួយលុយកាក់…”។…

អានបន្ត

មើលប៉ាកូនគេផង ប៉ាៗ ឡើងក្មេង ! ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ក្រោយ ខាន់ ជេមស៌ ទំលាយរូប២សន្លឹកនេះ, ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់នេះពេក ហ្វេនៗ ចូល comment ព្រាតថា…(មានរូបភាពច្រើន)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទស្សនិកជនជាច្រើន ពិតជានៅចាំច្បាស់ នូវ តារាចម្រៀង ដ៏ល្បីម្នាក់ នៅក្នុងផលិតកម្ម សាន់ ដេ គឺ លោក ខាន់ ជេមស៌ នោះ ហើយបទច្រើនរបស់តារារូបនេះ នៅតែដក់ក្នុងដួងចិត្ត អ្នកស្តាប់ដដែល មកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ដោយមិនចេះជិនណាយឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បទពីរោះៗ ទំាងនោះ របស់ ខាន់ ជេមស៌ ភាគច្រើន គឺបទមនោសញ្ចេតនា ដែលមានដូចជាបទ “របាំចងស្នេហ៍”, “សម្រែកបេះដូង”, “ស្តាយក្រោយ” ព្រមទាំងនៅមានបទចម្រៀងទៀត ដែលមិនអាចលើកយកមករៀបរាប់អស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បច្ចុប្បន្ន តារាចម្រៀងរូបនេះ ក្រៅពីវិស័យសិល្បៈ ក៏កំពុងជោគជ័យខ្លាំងក្នុងមុខជំនួញរបស់ខ្លួនផងដែរ និងកំពុងសាងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួន ជាមួយភរិយា និងកូនៗ ប្រុសស្រី របស់ខ្លួន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែក ម្សិលម៉ិញនេះផងដែរ នាថ្ងៃទី ០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ នៅសុខៗ ស្រាប់តែលោកបានបង្ហោះរូបថតពីរសន្លឹក ១កាលកូននៅតូច និង១សន្លឹកទៀត ពេលកូនស្រីធំពេញវ័យ ធំជាងខ្លួនទៀត រួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថា “កាលកូននៅតូច VS កូនធំ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឃើញរូបភាពទំាងពីរនេះ ធ្វើឲ្យ គ្រប់គ្នា លាន់មាត់ថា ៖ ប៉ាៗក្មេងជាងមុនហើយស្អាតទៀត, កូនធំហើយប៉ាៗនៅតែក្មេង, ស្មានតែសង្សាតើ, កូនធំហើយ តែប៉ាៗក្មេងជាងមុន ហើយសង្ហាជាងមុនទៀត, សក់បងជំនាន់បទស្ដាយក្រោយ, កូនក្រមុំ តែប៉ានៅតែក្មេង, កូន​ស្រី​ស្អាត​ណាស់អាយដល, បងជេមស៌នៅក្មេងដដែល, មើលកូន និងឪគេ ឪឡើងក្មេង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រមទំាងនៅមានពាក្យសរសើរជាច្រើនទៀតចំពោះ ខាន់ ជេមស៌ បើទោះជាកូនធំពេញរូបរាងទៅហើយ តែតារាប្រុសនេះ នៅតែក្មេង និងសង្ហាដដែល។…

អានបន្ត

អីយ៉ាស ទីបំផុត ពូណុយ ប៉ះជាមួយ នាយ ពែកមី បាត់ លេងមួយឈុតនេះ ឡើងសើចផ្អើលឆាក ពិសេសត្រង់ពាក្យសំដីមួយឃ្លា ដែលនាយពែកមី និយាយថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថា កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ មហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ក្រោយឃើញ លោក សុវណ្ណ ឬទ្ធី ហៅលោកតា វ៉ិចទ័រ ដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីកម្សាន្ត របស់ ស្ថានីទូរទស្សន៍ CTN និងក្រុមកំប្លែង CBS បានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹក និងបញ្ជាក់ច្បាស់ៗបែបនេះថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “តាមការណែនាំពីលោកអគ្គនាយកអគ្គនាយករង CBS លោកបានសម្រេចអោយខ្ញុំបាទ ជ្រើសតួកំប្លែងមកសម្តែងជាមួយជាមួយ ក្រុមកំប្លែងCBS មកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ បានបញ្ជូលតួពីរនាក់ហើយ គឺបងចាបចៀន និងពូណុយ នៅក្នុងកម្មវិធី ពីរគ្រួសារ។ ហេតុនេះសូមបងប្អូនជួយគាំទ្រផង។ សូមអរគុណ ។ សូមជួយ Shareផងបងប្អូន។”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយឃើញបែបនេះ អ្នកគាំទ្រជាច្រើន បានចូល comment ព្រាតថា ៖ ក្នុងនាម ក្រុមពូណុយ ឃើញហើយរីករាយណាស់លោកគ្រូ, ដឹងតែល្អមើលកប់ហ្មង, Congratulations idol, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកតាវ៉ិចទ័រ រើសបានពេជ្រហើយ គាត់មានដុងធម្មជាតិ សា​​ហា​វ, ពូណុយចូលគ្រួសារលេខ2 សមហ្មង, គ្រួសារពីរហ្នឹង បែបឈ្លោះមិនឈ្នះពូណុយទេ, ខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ទំាងពីរ, ពូណុយចូលផ្ទះលេខ១ហើយ ចាំមើលផ្ទះលេខ2 ខ្លាំងអីទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅទីបំផុត អ្វីដែលគ្រប់គ្នាចង់ទស្សនា បានដូចបំណងហើយ ដោយ លោកតា វ៉ិចទ័រ បានបង្ហោះវីដេអូពីម្សិលម៉ិញនេះ នាថ្ងៃទី ០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ រួចបញ្ជាក់ថា “សូមទស្សនាវគ្គពូណុយចូលរួមសម្តែងជាមួយនាយពែកមី។”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មើលចប់ហ្វេនៗសរសើរព្រាតថា ៖ មួយឃ្លានេះសើចឡើងគាំងហ្មង ត្រង់ នាយពែកមី និយាយថា “អូ ម៉ែអញហើយ ម៉ែអញ”…

អានបន្ត

កាន់នង្គ័លសមណាស់ ! អីយ៉ា សុខៗ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ទំលាយរូបនេះ រួចប្រាប់ថា “អនុស្សាវរីយ៍នៅពេលព្រះសង្ឃទូងស្គរ ងើបពីព្រឹកដឹកក្របីទៅភ្ជួរស្រែ”, ឃើញភ្លាមគ្រប់គ្នានឹកឃើញរឿងអតីតកាលជាច្រើន ហើយនិយាយម្នាក់ម្តង ថា… (មានរូបភាពច្រើន)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា គឺជាអ្នកជំនួញ វ័យក្មេងម្នាក់ ដែលកំពុងតែជោគជ័យខ្លាំង សឹងតែមិនគួរឲ្យជឿ និងនឹកស្មានដល់ ត្រឹមរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ ព្រមទំាងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើន ពីសំណាក់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ លោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គម រួមទំាងបវិច្ចាគថវិកាយ៉ាងច្រើនផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតនោះ ងាកមកមើលពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន របស់ អ្នកឧកញ៉ា វ័យក្មេងរូបនេះវិញ គ្រប់គ្នា នឹងរឹតតែភ្ញាក់ ព្រោះលោកចូលចិត្តប្រើជីវិតសាមញ្ញណាស់ ដូចជាស្ទួចត្រី រកត្រី ញុំាបាយក្បែរមាត់ទឹក ជិះម៉ូតូធំ ដើរលេងកម្សាន្ត ជួយស្ទួងស្រូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងមានសកម្មភាពជាច្រើនទៀត ដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកនៅមុននេះបន្តិច នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ចំទិវាបុណ្យឯករាជ្រជាតិ លោកបានទំលាយរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក រួចភ្ជាប់សារខ្លីមួយថា “អនុស្សាវរីយ៍នៅពេលព្រះសង្ឃទូងស្គរ ងើបពីព្រឹកដឹកក្របីទៅភ្ជួរស្រែ បងប្អូនដែលឆ្លងកាត់ ប្រាកដជាចងចាំនៅអតីតកាលនេះ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អត់ចាំយូរទេ ឃើញរូបភាព និងសំណេរនេះរួច អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមិនតិចនាក់ទេ បាននាំគ្នាចូល comment ព្រាតថា​ ៖ ដូចតែគ្នាទេបង, ប្រវត្តិដូចខ្ញុំណាស់, ប្រពៃណាស់ នេះជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលអ្នកស្រែចំការ មិនអាចបំភ្លេចបាន អរគុណច្រើនអ្នកឧកញ៉ាបង, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាន់​នង្គ័ល​សម​ណាស់​បង​, ចងចាំមិនភ្លេចទេ, ស្រណោះកាលក្របីនាំផ្តាច់ភ្លឺស្រែគេ, ស្រុកខ្ញុំគេភ្ជួរតែគោ (កំពង់ស្ពឺ) ស្រណោះខ្លួននៅតូច ប្រឹងលីនង្គ័លមិនរួច សែងជាមួយបងប្អូន, ធ្លាប់តើ ៣កន្លះងើបហើយ មានតែអ្នកស្រែទេ ទើបយល់, ធ្លាប់ភ្ជួរស្រែ តាំងគោដល់ក្របី ងើបតាំងម៉ោងបួន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅមានការលើកឡើងរាប់រយទៀត ដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់។ ដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមមើលរូបភាពខាងក្រោននេះ ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត

អ្នកណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះ? លោក ឌួង ឆាយ រំជួលចិត្ត ក្រោយឮសម្លេងនេះ រួចនិយាយទំាងអួលដើម.ក ថា “ពូមីង បងប្អូន បានឮកូនស្រីពៅខ្ញុំ យំស្រែករកខ្ញុំទេ ជាពិសេសពេលខ្ញុំ…” (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះ មហាជនមិនតិចនាក់ទេផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយដឹងថា លោក ឌួង ឆាយ និង អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា បានសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នាជាផ្លូវការហើយ ព្រោះតែការរស់នៅមិនចុះសម្រុងនិងគ្នា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា និងលោក ឌួង ឆាយ មានកូនៗដល់ទៅ៣នាក់ឯណោះ គឺប្រុស២នាក់ និងស្រី១នាក់ ដោយកូនប្រុសច្បងមានឈ្មោះ ឌួង គីមវិសាល ហៅ ឌុប (Dub) កូនប្រុសកណ្តាល ឈ្មោះ ឌួង ម៉ាណាវីត ហៅ Dubby និងកូនស្រី ពៅ ឈ្មោះ ឌួង រាជនីគុជ ហៅអូនភឺល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាញឹកញាប់ណាស់ លោក ឌួង ឆាយ តែងតែបង្ហោះសារនឹកកូនៗទំាងបីរបស់ខ្លួន មិនដែលដាច់ឡើយ អានសំណេរលោកម្តងណា គ្រប់គ្នាឡើងរំជួលចិត្តតាម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អត់ទាន់អស់ទេ ស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិច នាថ្ងៃទី ០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ គេឃើញ លោក ឌួង ឆាយ បានបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយ រួចពោលពាក្យ ទំាងអួលដើម.ក ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “ពូមីង បងប្អូន បានឮកូនស្រីពៅខ្ញុំ យំស្រែករកខ្ញុំទេ ជាពិសេស ពេលខ្ញុំទៅសាងផ្នួស គឺកូនស្រីពៅខ្ញុំ យំជារៀងរាល់យប់ជាង1ខែ រកឪពុក បែរជាអតីតខ្ញុំ ធ្វើកិច្ចអុចធូប រំដោះគ្រោះបាចអង្ករ និងបាចលុយ ជារៀងរាល់យប់ យ៉ាងណាក៏កូនស្រីខ្ញុំនៅតែយំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្រលាញ់កូនៗណាស់ ប៉ុន្តែមិននៅមើលថែ ផ្តល់ភាពកក់ក្តៅ អោយកូនៗ គ្រប់គ្រាន់ គ្នានៅតូចណាស់ ទើបតែ1ខួបជាង…

អានបន្ត